North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en unik långsiktig satsning i norra Sverige - Västerbotten och Örnsköldsvik - som stödjer utvecklingen av fler och växande bolag inom cleantechområdet.

Vår målsättning är att i samverkan med våra partners utveckla North Sweden Cleantech Arena - en globalt viktig marknadsplats för cleantech som stödjer små och medelstora företag och deras möjligheter att växa och bli konkurrenskraftiga på en internationell marknad.

Vi gör det möjligt för företag att öka sina affärsmöjligheter genom att dra nytta av miljöfördelar, att utveckla miljövänliga innovationer i direkt samverkan med kunder och därmed långsiktigt bidra till renare tillväxt och minskad klimatpåverkan.

Genom ett väl utvecklat gränsregionalt partnerskap med Vasaregionen/EnergyVaasa stärker vi utvecklingspotentialen ytterligare.

Vår långsiktiga ambition att delta i, och driva på utvecklingen av en Nordic Cleantech Arena som ett sätt att positionera de nordiska ländernas arbete med miljödriven affärs- och innovationsutveckling och renare tillväxt på världskartan.

Vi söker nu dig som samarbetspartner för att lyckas med vår satsning!

Cleantech

Omfattar bland annat energi och miljöteknik, förnybar energi, hållbart byggande, hållbara transportlösningar, vattenrening eller avfallshantering samt IT och tjänsteföretag med miljövänliga lösningar.

Förverkligande av marknadsplatsen

Vi utvecklar succesivt ett starkt partnerskap som helhjärtat prioriterar satsningen med en organisation som driver den samverkansinriktat, engagerat och hållbart.

Vi stödjer utvecklingen av fler och växande företag genom att tillsammans tillvarata, stärka och vidareutveckla resurser och utvecklingsmöjligheter genom till exempel:

 • Attraktiva utvecklingsmiljöer och affärsnätverk för både start ups och etablerade företag
 • Inkubatorer som stödjer kommersialisering av affärsidéer med miljörelevans
 • Världsledande forskning inom exempelvis energiforskning och havsmiljöforskning
 • Kapital och kompetens
 • Offentliga verksamheter som i partnerskap med företag utvecklar innovation
 • Energibolag, VA-bolag och bostadsbolag som samverkanspartners för innovation
 • Testbäddar och testmiljöer
 • Skogen, vattenkraften och vindkraften som driver på utvecklingen av förnybar energi

Vår vision

Att skapa en innovativ, affärs- och utvecklingsplattform- North Sweden Cleantech Arena - en regional arena som stödjer små och medelstora företag och deras möjligheter att växa och bli konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Vi genomför detta genom att positionera norra Sverige som en globalt viktig plats som har kompetens inom energi och miljödriven teknikutveckling som kan bidra till en renare tillväxt.

Vårt erbjudande:

Partners

North Sweden Cleantech drivs av ett starkt partnerskap på olika nivåer där alla är viktiga. Genom våra strategiska partners bygger vi bra affärsnätverk för att öka antalet affärer och förbättra kommersialiseringen. Genom våra industriella partners identifierar vi behov av innovativa klimatsmarta lösningar. Vi jobbar även med testmiljöer och ser till att vi går framåt i rätt riktning. Våra finansiella partners är huvudfinansiärer som lagt grunden och möjliggjort denna satsning.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt