Affärsbesök

North Sweden Cleantech arrangerar sk ”technical and business visits” till internationella delegationer med investerare, företag, forskare, politiker och organisationer som vill besöka kompetenta företag och specifika objekt i Västerbotten och Örnsköldsvik. Vi kan skräddarsy ett besöksprogram för att passa era behov.

Kommun/ Örnsköldsvik

Hållbart resande i Örnsköldsvik kommun

Örnsköldsviks kommun prioritetar arbetet med hållbart resande och målsättningen är belysa och använda hållbara vägvanor i Örnsköldsvik, t.ex. att välja aktiva transporter som att gå och cykla. Det kan även vara att arbetspendla genom samåkning, alternativt åka med kollektivtrafik som tåg eller buss. Eller det bästa av allt att inte åka överhuvudtaget utan istället använda sig av webb eller telefon möten i de fall det är möjligt. Kommunens nya cykelplan och parkeringsstrategi visar på det långsiktiga jobb som utförs inom hållbart resande.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt