Affärsbesök

North Sweden Cleantech arrangerar sk ”technical and business visits” till internationella delegationer med investerare, företag, forskare, politiker och organisationer som vill besöka kompetenta företag och specifika objekt i Västerbotten och Örnsköldsvik. Vi kan skräddarsy ett besöksprogram för att passa era behov.

Kommun/ Umeå

Smart City - Universitetsstaden i Umeå

För att utveckla Universitetsstaden till en Smart City samarbetar Umeå med flera partners runt om i Europa, särskilt med Rotterdam och Glasgow, som är Umeås partnerstäder i projektet RUGGEDISED. En smart stad karaktäriseras av att den är digital och energieffektiv. De tekniska systemen måste anslutas och interageras med varandra, men även stadens företag, organisationer och dess befolkning behöver ansluta sig och interagera med varandra.

Kommun/ Örnsköldsvik

Tecomatic - vattenrening

Tecomatic projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten samt avloppsvatten. Tecomatic har t.ex. en helt unik lösning med sina skärmbassänger som ersätter de konventionella lösningarna som finns på marknaden för att rena dagvatten så som grävda/schaktade dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar. Dagvattenrening med Tecomatics skärmbassänger kräver ingen mark och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor & i befintlig kajkant. Lösningen bygger på Tecomatics beprövade flytväggar som leder vattnet genom en naturlig reningsprocess. Tecomatic erbjuder även marknaden luftare som kan syresätta dammar och andra vattenmassor samt projektering och detaljplanering av projekt inom dagvatten, lakvatten och sjörestaurering.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt