Kommun/ Skellefteå

Bioenergikombinatet Hedensbyn

Anläggningen i Hedensbyn var vid driftstarten 1996 Skellefteå Krafts första bionenergikombinat och har sedan dess legat i framkant inom utvecklingen av den moderna bioenergitekniken i världen.

Anläggningen

Anläggningen består av ett kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och bioel samt en biopelletsfabrik. Erfarenheterna från bioenergikombinatet ligger till grund för mycket av den moderna tekniken i Storuman, däribland den energieffektiva ångtorkstekniken och metoden för att integrera denna med ett kraftvärmeverk som eldas med biobränslen.

Skellefteå Kraft har under flera år varit en av landets drivande aktörer inom miljövänlig energiproduktion.

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans.

Med omfattande investeringar i förnybar energiproduktion är bolaget drivande inom utvecklingen av miljöanpassad energi i Sverige. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster.

Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2011 var antalet anställda cirka 650, med en omsättning på 5,1 miljarder kronor.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt