Kommun/ Umeå

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) tar hand om många typer av avfall. Några exempel är avfalls- och bioaskor, förorenad jord, olika restprodukter från industrin, deponirest från hushåll och verksamheter, asbest och sulfidjord. Det är spännande avfall där möjligheterna till återvinning ofta är stora. Vi arbetar med flexibla lösningar för att kunna återvinna så mycket som möjligt.

Det finns många fördelar med att utvinna metaller och sortera materialet rätt. Vi erbjuder säker deponering av avfall som inte bör eller kan återvinnas. Våra deponier är konstruerade enligt ett tusenårsperspektiv: de är byggda på en tät botten och täckt med en nästan ogenomtränglig överdel. Det farliga avfallet täcks årligen med ett plasttäcke för att minska utlakning för att slutligen kapslas in för långvarig förvaring.

Avfallshanteringen på Dåvamyran norr om Umeå sträcker sig tillbaka till 1974. Mycket har hänt på de dryga 40 åren som har gått och både kraven på avfallshantering och miljömedvetenheten i samhället har ökat. Vår affärsidé är att erbjuda långsiktigt och miljöriktigt omhändertagande av avfall, från behandling och återvinning till deponering. Dåva DAC har kunder i hela norra Sverige, från Gävle i söder till Kiruna i norr. Dåva DAC utför även kontroller av 40 nedlagda deponier i Umeå kommun. 

Vår bredd är vår styrka och ett av våra huvudmål är att vår service har en hög miljöprofil. Dåva DAC är beläget i en företagspark, industrizon, med fokus på avfallshantering och energiutvinning. Många av våra kunder är endast ett stenkast bort vilket skapar stora möjligheter för samarbete. Det är viktigt för oss att komma in i ett projekt så tidigt som möjligt, då kan vi lära oss mer om problemet, avfallet och möjliga behandlingar. Vi arbetar konstant med att återvinna ännu mer material än idag och vi slutar aldrig utvecklas. Några exempel på återvinning är sorteringen av metaller från askan av det förbrända avfallet och användning av avfallet som konstruktionsmaterial i deponier och andra anläggningar. Vi arbetar med avfallsmaterial i både ren form och i nya kompositioner.

Det vatten som lakas ur avfallet tas om hand och renas innan det släpps till recipient. Dammarna är det viktigaste steget i reningsprocessen och de har en retentionstid på sex månader tack vare en design med flytande väggar.

Ort: Umeå
Adress: Dåva
Hemsida: www.avfallscenter.se
Säsong: när marken är snö- och isfri ​
Tidsåtgång: 1,5-2 timmar
Språk: svenska och engelska

Företag/ Dåva DAC, Tecomatic

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt