Kommun/ Umeå

Dåva kraftvärmeverk

De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker produktionen på ett sätt som är skonsamt för klimatet och som minimerar utsläppen genom mycket avancerade filtreringssystem. Dåva kraftvärmeverk är belägen på Dåvamyrans industriell deponi, ca 9 km nordöst från centrala Umeå. Ägaren av anläggningen är det kommunala bolaget Umeå Energi.

Dåva 1 invigdes 2000 och är en av världens mest energieffektiva och miljövänliga anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle. Här produceras fjärrvärme och el av sorterat avfall och rester från skogsindustrin. Dessutom återvinns värmen från de rökgaser som skapas. Produktionen sker på ett sätt som är vänligare mot miljön och minskar utsläpp genom ett avancerat filtreringssystem. Värmeproduktionen vid Dåva 1 kan värma ungefär 18 000 medelstora villor under ett helt år. Bruttoproduktionen av elektricitet är tillräcklig för att förse ca 6 500 villor med hushållel.

Tio år senare byggdes Dåva 2 för att möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme men också för att minska användningen av fossila bränslen. Dåva 2 minskar radikalt andelen olja i Umeå Energis bränslemix, och i och med tillkomsten av anläggningen förbättrades såväl miljöprestanda som leveranssäkerhet i den samlade värmeproduktionen. Dåva 2 eldas med biobränslen som avverkningsrester, flis, bark spån och torv. Dessa bränslen tas i huvudsak från regionen, vilket bidrar till sysselsättningen inom skogs- och transportnäringen i Norrlands inland. Dåva 2 är den största miljöinvesteringen i Umeås historia.

Varje år får anläggningarna på Dåva tusentals besök. Alltifrån skolklasser och branschkollegor till ministrar och internationella delegationer kommer hit för att lära sig mer och ta del av vår unika kompetens inom avfallsområdet.

Fakta Dåva 1

 • Startår: 2000
 • Effekt: 65 MW (fjärrvärme 55 MW + el 10 MW)
 • Bränslen: hushålls- och verksamhetsavfall, skogsrester
 • Förbränningskapacitet: 20 ton/h (motsvara cirka 65 MW)
 • Reningsgrad: försurade gaser 99,5 procent. Partikelbundna föroreningar 99,5 procent

Fakta Dåva 2 

 • Startår: 2010 
 • Effekt: 105 MW (fjärrvärme 75 MW + el 30 MW) 
 • Bränslen: biobränsle
 • Panntyp: fluidbäddpanna 
 • Pannverkningsgrad: 88-89 procent
 • Totalverkningsgrad: 95 procent (inklusive kondensering)

Ort: Umeå
Adress: Dåva Energiväg 10
Hemsida: www.umeaenergi.se
Säsong: året om
Tidsåtgång: 1,5-2 timmar
Språk: svenska och engelska

Företag/ Umeå Energi

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt