Kommun/ Örnsköldsvik

Domsjö - ett bioraffinaderi i världsklass

Från träd till tråd

Domsjö Fabriker ingår i Aditya Birla Group, världens största tillverkare av viskosfibrer. Vi utvecklar framtidens textilmaterial, från norrländska granar till catwalks över hela världen.

Domsjö Fabriker ingår i Aditya Birla Group, världens största tillverkare av viskosfibrer. Vi utvecklar framtidens textilmaterial, från norrländska granar till catwalks över hela världen. Tillsammans med våra kunder vill vi göra skillnad.

Vi är redan idag delaktiga i att skapa en hållbar bioekonomi som tillvaratar skogen som den unika resurs den är. För oss är personlig kundservice, kvalitet och hållbarhet viktigt. Vår utveckling drivs av världens ökande behov av hållbara produkter. Våra huvudprodukter är cellulosa, lignin och bioetanol, alla med ursprung i ett hållbart svenskt skogsbruk.

Cellulosan är Domsjös största produkt. Den produceras av barrvirke som huvudsakligen kommer från norra delarna av Sverige. Domsjö Fabriker är certifierade enligt FSC Chain of Custody, vilket innebär att allt virke som används kan spåras till sitt ursprung i hållbart brukade skogar. Det största användningsområdet är viskos för mode och textilier. Men cellulosa återfinns även i många andra produkter såsom i medicintabletter och livsmedel. Gemensamt för dessa är högt ställda krav på renhet och funktionalitet.

Domsjö Fabriker har genomgått en kraftfull förändring. Det traditionella massabruket har utvecklats till ett bioraffinaderi i världsklass. Det har medfört att såväl processer som utrustning blivit allt mer komplexa, vilket erbjuder våra medarbetare spännande och utvecklande utmaningar. Med hjälp av lojala, kompetenta och engagerade medarbetare utvecklar vi bioraffinaderiet vidare.

Ort: Örnskoldsvik
Adress: Hörneborgsvägen 17
Hemsida: www.domsjo.adityabirla.com
Säsong: året om 
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: max 20 per besök
Språk: svenska och engelska

Företag/ Eurocon, RISE Processum, ÖMV, Örnalp Unozon - Viflow Group

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt