Kommun/ Umeå

Gimonäs återvinningscentral

På Gimonäs återvinningscentral kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall, en service som ingår i renhållningsavgiften. Det kommunala bolaget Vakin äger och driver sju återvinningscentraler i Umeå kommun och en i Vindelns kommun, varav Gimonäs är den mest besökta med ca 200 000 besökare per år.

Det insamlade materialet transporteras för återanvändning, återvinning, energiutvinning via förbränning eller till deponi på Dåva Deponi och Avfallscenter. Gimonäs och de andra sju återvinningscentralerna har även sorteringsstationer för kartong och papper.

Ort: Umeå
Adress: Tegelbruksvägen 11
Säsong: året om
Tidsåtgång: 1 timme
Språk: svenska och engelska

Företag/ Vakin

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt