Kommun/ Umeå

Green Zone – en väg mot hållbarhet

Green Zone i Umeå är fortfarande ett föredöme i att sluta cirkeln, även mer än 15 år efter invigningen. Green Zone visar på ett pedagogiskt sätt att det är möjligt och ekonomiskt hållbart att gå från linjärt till cirkulärt tänkande. Många besökare kommer hit för att lära sig mer om energieffektivitet och hållbara lösningar.

I början var Green Zone helt unik. Ingen liknande anläggning existerade år 2000 när Ford Motor Company, McDonald's och Statoil invigde ett eko-vänligt och energieffektivt område med en bilförsäljare, energistation med livsmedelsbutik samt snabbmatsrestaurang. Tack vare unika lösningar och långsiktigt systemtänkande minimeras den negativa påverkan på miljön. Olika former av cleantech används på Green Zone: återvinning av värme och kyla, gröna tak, återanvändbara och återvinningsbara material samt filter som renar inomhusluften är bara några exempel.

Pedagogiskt projekt

Green Zone visar att mänskliga aktiviteter kan vara en del av kretsloppet, både biologiska och teknologiska.

Även om bilfirmor, bilmekaniker, bränslestationer, biltvättar och restauranger normalt sett står för en stor del av föroreningen i samhället, går endast en liten del av avloppsvattnet på Green Zone ut i det kommunala avloppsnätet. Detta beror på en fett- och oljeavskiljare som gör att det mesta av det går vattnet infiltreras lokalt. Allt dagvatten i området tas om hand lokalt med hjälp av gröna tak och en damm. Även vattnet från biltvätten processas och återanvänds, vilket innebär att behovet av färskvatten har minskat till 30 liter vatten per biltvätt jämförbart med 300 liter i ett konventionellt system. Samtliga anställda på området får en gedigen miljöutbildning.

Systemtänkande

Det finns många smart lösningar på Green Zone som är baserat på systemtänkande. Dagsljus är viktigt och genom speciella lanternor förses även bilverkstaden med ljus. Solens strålar som träffar den södra fasadväggen används för att värma upp luften, en smart och billig lösning som även fungerar i norra Sverige. Vakuumtoaletter sparar vatten och filter med levande växter ger en bättre inomhusluft och luftfuktighet. Men det bästa exemplet är kanske den passiva luftkylningsmetoden där underliggande rör förvärmer och förkyler inkommande luft och därigenom minskas energikonsumtionen.

Lönsamt

Green Zone har varit en bra affär. Produktionskostnaden för området var ca 20% högre än med det billigaste konventionella alternativet, men värme- och elkonsumtionen är ca 60% lägre jämfört med om konventionella energilösningar hade använts. Break-even uppnåddes år 2010. Energikonsumtionen i Green Zone är 45kWh per kvadratmeter och år, och den lilla mängd elektricitet som behövs består av vindenergi.

Green Zone har också bidragit till social hållbarhet. Antalet sjukdagar hos personalen på området är bland de lägsta bland liknande anläggningar. Det finns många anledningar till detta, t.ex. kan personalen njuta av en bra arbetsmiljö tack vare hälsosamma material, bra inomhusluft och slutna system för kemikalier.   

Ort: Umeå
Adress: Överstevägen 1
Hemsida: www.greenzone.nu
Säsong: året om
Tidsåtgång: 2 timmar
Språk: svenska och engelska

Företag/ Esam

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt