Kommun/ Umeå

Arevo

Arevo erbjuder helt unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som förenklar odling och gynnar hållbar tillväxt av träd och andra plantor. arGrow®-produkterna används inom skogsnäringen för odling och plantering av främst tall och gran, och utveckling pågår för anpassning till fler växtarter inom skog, trädgård och jordbruk. Arevos verksamhet har utgångspunkt i professor Torgny Näsholms prisbelönta forskning om växters näringsupptag. Produkterna baseras på banbrytande kunskap om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturlig kvävekälla. Arginin tas upp snabbt av plantorna, binder hårt till markpartiklar och är varsamt mot mikrolivet i marken, vilket möjliggör kraftig tillväxt av rötter, mycket lågt läckage av kväve och god jordhälsa. Enkelt, effektivt och klimatsmart.

VI ERBJUDER

arGrow®-serien består av innovativa produkter som med minimal miljöpåverkan stimulerar växters tillväxt. Genom tidig och kraftig rottillväxt blir plantorna mer livskraftiga.

 • arGrow® Granulat - för användning vid plantering
 • arGrow® Complete och Mix - för plantskolor
 • Verktyg som underlättar dosering och plantering

VI SÖKER

 • Skogsägare som vill förbättra tillväxten vid föryngring.
 • Producenter och återförsäljare av växtnäringsprodukter för professionella och privata trädgårdsodlingar.
 • Aktörer inom jordbruket som vill utveckla hållbara lösningar för att stimulera tillväxt av plantor.

VALDA REFERENSER

arGrow® används bland annat av

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt