Kommun/ Umeå

Bioendev – biokolföretaget

Bioendev grundades 2007 och är baserat på flera år av forskning kring torrefiering och gasifiering vid Umeå universitet. Sedan starten har företaget utvecklat en pålitlig, energi- och kostnadseffektiv torrefieringsteknologi för maximal avkastning och produktkvalitet. Företaget har en stark patentportfolio med inriktning mot processkontroll. För närvarande driver Bioendev den största torrefieringsanläggningen i Skandinavien med en kapacitet på 16 000 ton/år för att visa torrefieringsteknologin i kommersiell skala. De producerade svarta pellets finns nu tillgängliga för stora industriella produktionstester och tekniken är kommersiellt genomförbar i större industriella produktioner. Det strategiska syftet är att leverera marknadens mest kostnadseffektiva torrefieringsanläggningar tillsammans med EPC-partners genom Greenfield eller konvertering av existerande pelletsanläggningar.

VI ERBJUDER

 • Konvertering av vitpelletsanläggningar tillsammans med EPC-partners
 • Nyckelfärdiga torrefieringsanläggnignar för kommersiell produktion
 • Industriell demonstration av kostnadseffektiva torrefieringstekniker vid den industriella demonstrationsanläggningen
 • Testpartier av svart pellets från vår demonstrationsanläggning
 • Pilotanläggning i drift för forsknings- och utvecklingsprojekt inom torrefiering och gasifiering

VI LETAR EFTER

 • Konverteringsprojekt av industriella produktionsenheter för vit pellets
 • Kommersiella Greenfield-projekt
 • Kunder av svart pellets
 • Projektpartners och finansiella partners

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt