Kommun/ Skellefteå

EnviBAT

EnviBATs kärnverksamhet är värmeåtervinning och högeffektiv minskning av damm (utsläpp < 1 mg/Nm3). Alla anställda har examen och erfarnehet av teknologin. Levererar både del för del och nyckelfärdiga lösningar.

VI ERBJUDER

 • Gasrening
 • WESP (Wet ESP), skrubber
 • Värmeåtervinning
 • Rökgaskondensorer
 • Vattenrening
 • Behandling av industrivatten
 • Konsulttjänster
  • Avfallsförbränning
  • Brandlaboratorier
  • Kemisk industri
  • Kraftverk
  • Metallindustri
  • Skogsindustri
  • Novartis, Irland

VALDA REFERENSER

 • Wärtsilä Motor Oy (Finland)
 • Boliden Mineral AB (Sverige)
 • LKAB (Sverige)
 • Akzo Nobel AB (Sverige)
 • Perstorp AB (Sverige)
 • Novartis Pharmaceutical (Irland)
 • SP Fire Laboratory (Sverige)
 • JSW Steel Plant (Indien)
 • Statkraft, AS (Norge)

VI SÖKER

Er och ert case att jobba med

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt