Kommun/ Umeå

MTC Miljötekniskt center

Miljötekniskt center (MTC) är specialiserade på implementering av framträdande miljöteknik kopplad till gruvor och mineraler, massa och papper, förorenad mark, slam och vatten. Våra kunder inkluderar problemägare, företag som vill demonstrera ny teknik samt akademi med inriktning på tillämpad forskning. MTC äger och förvaltar en stor testbäddsanläggning för demonstration av ny och innovativ teknik i verklig miljö. MTC utför förstudier, pilottester och fullskaliga tester. Vi hjälper våra kunder att utveckla ny behandlingsteknik och hitta nya användningsområden för avfall.

VI ERBJUDER

 • Hjälp att utveckla och implementera nya miljötekniker inom avfallshantering, förorenad mark och vattenrening
 • Testbäddar för gruv- och mineralindustrin, massa och papper, förorenad mark, slam och vatten
 • Utförande av studier och tester

VALDA REFERENSER

 • Sanering av sten- och bearbetningsavfall/AMD: Luleå University of Technology, MTC, Processum, Ecoloop, Ramboll, Ragn-Sells, SCA Obbola, Domsjö, Metsä Board Husum, Boliden
 • Termisk behandling av alger med HTC: Umeå universitet, MTC, Algpiloten på Umeå Energi/SLU
 • SpinChem: Storskalig demonstration av SpinChems vattenbehandlingsteknologi på MTC

VI SÖKER

Industri, akademi och intressenter för demonstration av innovativ grön teknik.

Kategori/ Rening, Avfall, Cirkulär ekonomi, Rent vatten, Life science

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt