Kommun/ Skellefteå

Nordic Eco Solutions

Nordic Eco Solutions är företaget som har helhetstekniken att ta hand om organiskt avfall och slam och omvandla det till gröna produkter för den hållbara marknaden som vätgas och flytande biogas. Allt sker i en miljövänlig process utan utsläpp eller farligt avfall som biprodukter.

Nordic Eco Solutions producerar lösningar som ger:

 • Biogas
 • Fordonsgas
 • Vätgas
 • Ultraren biodiesel/flygbränsle
 • Elektricitet/värme/kyla
 • Restflöden renas och förädlas till högvärdig biogödsel genom att metaller och föroreningar samt gifter avlägsnas.

De kemiska och fysikaliska egenskaperna hos våra bränslen är praktiskt taget identiska med de härledda analogerna från fossila bränslen.
Vilket gör att bränslet kan användas som en direkt ersättning utan att det behövs modifieringar av motorn.

Innovationen bakom tekniken ligger i att kombinera två transformativa katalysatorteknologier med avancerad processteknik. Detta gör det möjligt att med denna lösning producera destillatbränsle till högre effektivitet och lägre kostnad.   

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt