Innovation Business Boost

Innovation Business Boost vänder sig till små och medelstora företag med nya innovationer. Där får ni möjlighet att presentera er innovation och de utmaningar ni står inför. En grupp affärsutvecklare ger er sedan tips och råd för hur ni kan gå vidare med ert arbete.

Ni ska presentera er innovation på 15 minuter där ni bland annat berättar om era problem/behov, drömkunden, affärsmodell, mål, marknad etc. Därefter delar gruppen affärsutvecklare med sig av sina tankar och förslag på hur ni kan gå vidare med ert arbete. Mötet tar cirka en timme, sker digitalt och samtliga som deltar har tystnadsplikt.

Ni får alltså möjligheten att bolla era tankar och idéer med en grupp experter på affärsutveckling. Det ger er möjlighet att få feedback och andra infallsvinklar och kanske helt nya vägar att gå i ert fortsatta arbete med er innovation. Innovation Business Boost kan vara en start till potentiella nya nätverk och affärsmöjligheter genom samarbete med North Sweden Cleantech.

Låter det intressant? Tveka inte att skicka anmälan till kontaktpersonen på er ort! Mer information tillhandahålls vid anmälan. Urval och antagning sker löpande.

Kontakt

Umeå: Johan Hedengran, johan.hedengran@uminovainnovation.se
Örnsköldsvik: Helena Näsström, helena.nasstrom@ri.se
Skellefteå: Conny Reidefors, conny.reidefors@abi.se

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt