Sveriges Innovationsriksdag 2021

21 apr - 22 apr

Skellefteå, Sweden

Hur kan vi gemensamt bidra till den nya industrins växtplats? Den frågan ställs under årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag i Skellefteå den 21-22 april 2021.

Under Sveriges Innovationsriksdag, #SIR21 får du ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig. Se fantastiska exempel på vad inkubatorer och science parks i hela landet bidrar med. Hur når vi de globala hållbarhetsmålen genom samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv samtidigt som vi främjar utveckling av små innovativa bolag.

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft.

Sveriges Innovationsriksdag 2021 arrangeras i Skellefteå och temat för året är den Nya Industrin Växtplats.

Läs mer här

 

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt