INDUSTRY INSIGHT med offentliga upphandlingar kommunen som kund: case Vasa

20 okt 14:00 - 15:00

Är du nyfiken på att lära dig med om direkta offentliga upphandlingar. Ta chansen att delta i ett webbinar om direkta offentliga upphandlingar med kommunen som kund, Vasa som case. 

Offentliga upphandlingar öppnar upp för stora möjligheter för företagen men kan också kännas som en utmaning att ta sig an - vilka lagar och formella krav ligger till grund för de offentliga upphandlingarna? Hur går upphandlingsprocessen till och vad är viktigt att tänka på om ett anbud ska lämnas? Vad händer sedan, efter ett tilldelningsbeslut? Och upphandlar kommunen allt via upphandlingsportaler?

Projektet Future Cleantech Solutions bjuder in till webbinar riktat till små och medelstora företagare, i Sverige och i Finland, som är intresserade av offentliga upphandlingar.

Jonna Törnroos, jurist vid Finlands kommunförbund ger er en fördjupad insikt i upphandlingsförfarandet i Finland. Pekka Liukkonen, upphandlingschef på Vasa kommun, Mari Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare på Vasa Företagarföreningen och Erik Sjöberg deltar till paneldiskussion om kommunala inköp ur företagarnas och kommunens synvinkel. Erika Hanses, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten skall ge en svensk inblick till diskussion.

Program

14:00 Mauritz Knuts – välkommen med några ord om FCS-projektet

14:05 Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa – Om samarbetet mellan kommun och företagare

14:10 Jonna Törnroos – offentliga upphandlingars juridik och direkta upphandlingar

14:20 Paneldiskussion: Case Vasa

 • Erik Sjöberg – Upphandlingsmentor för företag, moderator
 • Pekka Liukkonen – Stadens representant, upphandlingschef
 • Mari Pohjanniemi-Kivi – Företagarföreningen, företagarnas representant

14:40 Erika Hanses – Svensk synpunkter på case Vasa (på distans), diskussion

14:50 Reija Harlamow – Mentimeter feedback

14:55 Mauritz Knuts – Tack och hej!

Anmäl dig här!

Eventet arrangeras genom projektet Future Cleantech Solutions finansierat av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Teknologicenter Merinova, VASEK, Vasa stad, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt