Gränsöverskridande samarbete

Genom projektet Future Cleantech Solutions möjliggörs samarbeten mellan Finland och Sverige vilket omfattar området Västerbotten, Vasaregionen, Karlebyregionen och Örnsköldsvik. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete.

Projektet ska stärka utvecklingen av Västerbottens län, Vasaregionen, Karlebyregionen och Örnsköldsviks kommun som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Västerbotten och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar. I Österbotten finns över 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens till alla världens hörn – 100% av världens länder har Vasaregionens teknik i sina elnätverk. Karleby har det största klustret för oorganisk kemi i norra Europa och en av Nordens mest betydande hamnar, som inkluderar Nordens enda och Europas största All Weather-terminal. Båda regionerna har utmärkta trafikförbindelser, såväl landsväg, järnväg, sjöväg som flyg utgör grunden för den teknologiskt högt utvecklade och internationellt framgångsrika och samtidigt mångsidiga företagsverksamheten.  

Utökat samarbete ger möjlighet till mera affärer

Gränsöverskridande samarbete är något som North Sweden Cleantech strävar efter då det finns mycket att ta lärdom av gällande företagssamarbete, export, kommersialisering, kontaktnät och kompetens inom energi och miljöteknik. North Sweden Cleantech ser stora fördelar med att samarbeta över gränserna för ökad tillväxt och affärer inom cleantech. 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt