Visste du:

• Att endast 6% av alla patent i Sverige kommer från kvinnor?
• Att mindre än 10% av alla ledare inom cleantech är kvinnor?

Jämställdhet

Kvinnor inom tekniktunga yrken möts betydligt oftare av en ojämn fördelning mellan kvinnor och män än kvinnor inom andra sektorer. Det gäller även kvinnliga entreprenörer inom energi och miljöteknik där energibranschen har bland den sämst balanserade fördelningen mellan kvinnor och män.

Runt om i världen pågår ett antal viktiga initiativ för att se till att kvinnor tar mer plats i den internationella debatten om klimatpåverkan, ekonomiska vinster och politiska förändringar, samt att de tar roller som traditionellt sett innehafts av män.

Ett av målen för North Sweden Cleantech är att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i teknikföretag - i synnerhet inom cleantech. Vi tror att fler kvinnor i miljö- och energiteknikbranschen skulle ha en positiv inverkan både på branschen och miljön.

Mångfald är bra för affärerna

Konsultföretaget McKinsey rapporterar att företag som satsar på etnisk mångfald har 35% högre sannolikhet att ha en avkastning över respektive nationell branschmedian. Även de företag som satsar på en jämställd könsfördelning tjänar ekonomiskt på det då de har 15% högre sannolikhet till högre avkastning än branschmedianen [Källa: Diversity Matters, McKinsey Report]. Det visar att vi lever i en värld där många faktorer påverkar vår förmåga att göra bra affärer. Företag har behov av att hitta talanger och kompetens i alla led för att lyckas med sina affärer.

Ordval och bildspråk är viktigt

En förändring mot en jämställd fördelning kan ta tid och kräver förändring på många olika nivåer. – Forskningen visar att mansdominerade näringar behöver förändra sina verksamheter på flera plan för att attrahera såväl kvinnor som en bredare grupp av män. Det handlar om förändringar av arbetsplatskultur, värdegrund, kompetenssyn och rekryteringsprocesser, säger Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. En väg att öka kvinnors intresse för cleantech är förbättrad kommunikation och att lyfta fram kvinnor i sammanhang där vi vanligtvis skulle se män, och på så sätt ändra den stereotypa bilden av ingenjören och företagsledaren.

Event och mötesplatser

För att få fler kvinnor att starta företag med klimatsmarta och miljövänliga tekniklösningar behövs bättre kommunikation och mötesplatser. North Sweden Cleantech vill aktivt driva en förändring mot ökad tillväxt, genom förbättrad könsfördelning, och vid de event och mötesplatser som arrangeras tas jämställdhet i beaktande och lyfts fram på olika sätt. 

Rapporter

Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (pdf)

Allbrightrapporten 2022 (pdf)

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt