Jämställdhetsläget inom Kvarkens cleantechföretag 2021

Under hösten 2021 gjordes en nulägesanalys av jämställdhetsläget inom Kvarkenregionens cleantechföretag. Syftet med nulägesanalysen var att följa upp handlingsplanen kring jämställdhet för projektet Future Cleantech Solutions. 

Uppdraget genomfördes som ett samarbetet mellan Ekvalita i Finland och Vkna i Sverige och resulterade i en rapport som synliggör behov och möjligheter för fortsatt utveckling inom jämställdhetsområdet inom cleantech.

Uppdragsgivare för rapporten var Future Cleantech Solutions, ett treårigt projekt som pågick under åren 2019-2021 och finansierades till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer var Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun, VASEK Vasaregionens Utveckling AB, Teknologicenter Merinova, Vasa stad, Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling AB KOSEK.

Genomgående har projektet eftersträva att inkludera jämställdhetsaspekten i alla aktiviteter under hela projekttiden. Detta för att jämställda arbetsplatser är viktigt för näringslivets utveckling och attraktivitet.

Rapporten kan du ladda ned på svenska, finska och engelska och läsa via länkarna nedan:

Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (pdf)
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken's Cleantech companies 2021 (pdf)

Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (bläddringsbar pdf)
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (bläddringsbar pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken's Cleantech companies 2021 (bläddringsbar pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt