Vår region

Norra Sverige - en region med stark innovationskraft, samarbetsvilja samt högutbildade och entreprenörsdrivna invånare.

Västerbotten och Örnsköldsvik är en produktiv region med mycket starka och breda sektorer inom miljö och energiteknik. Vi ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling, har enormt rika naturresurser inom skog, vattenkraft och vindkraft och är en attraktiv plats som inkörsport till norra Skandinavien, Barentsregionen och Arktis.

Företag som etablerar sig här gynnas av en stark entreprenörstradition, konkurrenskraftiga kostnader för personal, verksamhet och anläggningar, en utmärkt infrastruktur och en pålitlig, välutbildad arbetskraft. Regionen erbjuder lättillgänglig mark och lokaler till rimliga kostnader.

Fakta om Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik kan hittas på respektive undersidor.

Mer regionfakta om Västerbotten: http://www.regionfakta.com/Vasterbottens-lan/

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt