Snabba fakta om norra Sverige

• Ren energi. Mycket tack vare vattenkraften är norra Sverige helt självförsörjande (och lite därtill) på ren energi.
• Midnattssolen är unik. I norra Sverige, ovanför polcirkeln, är midnattssolen synlig 24 timmar om dygnet.
• 90 % av EU:s järnmalm kommer från norra Sverige.
• Över 70 % av norra Sverige täcks av skog, vilket gör regionen till en stark aktör inom bioekonomi och hållbart byggande.

Vår region

Norra Sverige - en region med stark innovationskraft, samarbetsvilja samt högutbildade och entreprenörsdrivna invånare.

Västerbotten och Örnsköldsvik är en produktiv region med mycket starka och breda sektorer inom miljö och energiteknik. Vi ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling, har enormt rika naturresurser inom skog, vattenkraft och vindkraft och är en attraktiv plats som inkörsport till norra Skandinavien, Barentsregionen och Arktis.

Företag som etablerar sig här gynnas av en stark entreprenörstradition, konkurrenskraftiga kostnader för personal, verksamhet och anläggningar, en utmärkt infrastruktur och en pålitlig, välutbildad arbetskraft. Regionen erbjuder lättillgänglig mark och lokaler till rimliga kostnader.

Fakta om Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik kan hittas på respektive undersidor.

Mer regionfakta om Västerbotten: http://www.regionfakta.com/Vasterbottens-lan/

Länkar

Filmer

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt