Örnsköldsvik

• En industristark stad med världsledande framgångar inom bioekonomi, vilket driver staden framåt.
• 75% av det som produceras i den tillverkande industrin går på export, vilket utgör 3% av Sveriges nettoexport, trots en folkmängd på mindre än 0,5% av Sveriges befolkning.

Örnsköldsvik

Drygt 56 000 invånare bor i Örnsköldsvik som är en del av världsarvet Höga Kusten med sitt kuperade landskap och fantastiska skärgård. Här ser människor med engagemang och handlingskraft tillsammans till att det händer saker i stort och smått. Att byggkranar snurrar, att företag startas, att bostäder byggs, att föreningar drivs och att möjligheterna till att ett värdefullt yrkesliv kan kombineras av ett gott och aktivt fritids- och nöjesliv. Här finns allt från tomter med havsutsikt till fina villaområden, lägenheter mitt i stadskärnan och lantliga gårdar. Alternativen är många. Var du än väljer att slå dig ned, kan du ta dig till Örnsköldsviks centrum utan att fastna i ändlösa bilköer. 

Bo och lev i Örnsköldsvik

Företag och arbetsmarknad

I Örnsköldsvik finns cirka 2 600 företag, en stark tradition av småföretagande och stort utvecklingsfokus. Tjänstesektorn och besöksnäringen växer sig allt starkare och samarbetet mellan företagen och kommunen har sedan länge varit en viktig framgångsfaktor. Örnsköldsviks kommun fokuserar på entreprenörskap, drivkraft och nya utmaningar, samt bidrar till ett företagsklimat som gör det enkelt att driva företag och som möjliggör att fler företag vill etableras och utvecklas här. Kreativiteten och entreprenörskapet hos invånarna börjar redan i skolåldern, där företag arbetar tillsammans med grundskolenivå genom Komtek och på högskolenivå tillsammans med de närliggande universiteten. Tillsammans med Umeå som ligger endast 50 minuter bort med Botniabanan bildar vi Norrlands största arbetsmarknad. För mer information om att etablera företag i Örnsköldsvik klicka här.

Stark industri- och exportkultur

Med sin långvariga industrikultur inom skogs-, cellulosa- och verkstadsindustri anses Örnsköldsvik som ingenjörstätt. Under senare år har världen investerat i Örnsköldsvik och bidragit till näringslivets sammansättning av stora företag med internationellt ägande och många små och medelstora företag, som tillsammans står för tre procent av landets nettoexport. Människor rekryteras från hela världen och kompetensförsörjningen är en oerhört viktig framgångsfaktor. Örnsköldsvik arbetar för framtiden som ett nav i arbetsmarknadsregionen, för utveckling av kunskaps- och innovationsmiljöer.

Forskning visar vägen

Forskningen i Örnsköldsvik är starkt kopplad till våra styrkeområden och de närmaste universiteten.

  • Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet.
  • När det gäller kemi, energi och samhällsforskning samarbetas det med Umeå universitet.
  • Den mångskiftande verkstadsindustrin har främst koppling till Luleå tekniska universitet.

I centrala Örnsköldsvik finns lokala forskningsmiljöer med koppling till Umeå universitet och Mittuniversitetet. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt placerat finns även Institutet för tillämpad hydraulik ITH och kopplat till enskilda företag finns mer forskning. Kort sagt, forskningen är i högsta grad närvarande i Örnsköldsvik och många ungdomar vill veta mer.

Länkar

Media

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt