Umeå

• En ung stad där medelåldern ligger på 38,8 år
• En välutbildad stad där 37,9% är universitetsutbildade.
• Två universitet där forskning relaterad till energi, miljö samt växt- och skogsbioteknik är högt prioriterat.

Umeå

En ung och välutbildad stad

Umeå har en ung befolkning - medelåldern i Umeå kommun är 38,8 år. Det är en kreativ och vänlig stad med väl utbyggd infrastruktur och hög livskvalitet för medborgarna.

Med sina två universitet Umeå universitet (UmU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är Umeå en het bädd för innovation och nytänkande, kompetens och talang för Sverige och internationellt.

Av 290 kommuner i Sverige är Umeå med på topp-10-listan när det gäller högutbildade, 37,9% av Umeå kommuns befolkning i åldrarna 25-64 år har minst 3 års eftergymnasial utbildning - inklusive forskarutbildning. För kvinnor i Umeå är siffran ännu högre, 44,5% är högutbildade.

Umeå universitet står sig starkt i den forskningsrelaterad miljön. Bland annat inom energiforskning, havsmiljöforskning, hållbart nyttjande av naturresurser, arktisk forskning och växt- och skogsbioteknologi.  

Förutom de två universiteten finns åtta högskolor. Idrott, utbildning, catering, teknik, arkitektur, design och konst.

Designhögskolan räknas som en av världens främsta och rankas ofta som första eller andra bästa i världen.

Staden har haft en positiv befolkningstillväxt sedan 70-talet och fördubblat sin befolkning på 50 år. Umeås vision är att nå 200 000 medborgare år 2050 samt att stadens utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Kommunikationsanslutning i världsklass

Umeå har ett väl utvecklat bredbandsnät, ett av världens snabbaste .

Umeå kommun ger 100% av hushållen och arbetsplatserna tillgång till 10Mbit/s eller mer, och 89% tillgång till 100 Mbit/s eller mer (2017).

Infrastruktur

Umeå flygplats, som ligger 4 km från centrala Umeå, erbjuder cirka 20 nationella och internationella avgångar per dag. Det finns direktflyg till Stockholm, Kiruna och Östersund samt semestercharter.

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien och hanterar årligen 2,3 miljoner ton gods.

Direkta järnvägsförbindelser finns till Stockholm, Sundsvall, Örnsköldsvik och Luleå.

Umeå centrum ligger bara 120 km från Vasa i Finland, det finns ett nära band mellan de två städerna som ofta resulterar i olika typer av samarbeten.

Bostadsbyggandet i Umeå är bland de högsta i landet i förhållande till antalet nya invånare.

Affärspotential

Umeå har 7 000 aktiva företag, inklusive tillverkning, bygg- och anläggningssektorn, handel, IT och Life Science. Kommunala bolag och landsting har en stark miljömedvetenhet och testar nya cleantechlösningar och investerar i storskaliga utvecklingsanläggningar som bland annat Bioendev.

Umeå - spännande framtid

Grön framtid är ett prioriterat samarbetsområde vid Umeå universitet. Det är ett framstående forskningsområde med stor regional tillväxtpotential, som innehåller forskning, utbildning, innovation och samverkan genom bland annat särskilda insatser och externt finansierade projekt. Grön framtid består av Future Forests, Bio4Energy, Ecochange, Future Biorefinery och forskning vid Umeå Plant Science Centre (UPSC).

Länkar

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt