Internationalisering

North Sweden Cleantech arbetar för att främja regionala företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar på internationella marknader. Internationellt samarbete blir alltmer nödvändigt och betydelsefullt för att möta de globala målen.

Internationella affärsutvecklare på North Sweden Cleantech arbetar aktivt med att skapa möjligheter för regionala bolag att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners genom mässor, event, matchmaking, utbildning och på så sätt internationalisera sin verksamhet. Det pågår även ett konstant arbete att knyta kontakter och bygga nätverk för att underlätta företagens inträde på internationella marknader. Utöver detta så marknadsför North Sweden Cleantech även regionen och dess företag globalt.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Kontakta oss för att få veta mer

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt