Kommersialisering

Våra affärsrådgivare stöttar personer med innovationer, nya affärsidéer och företag som använder miljörelevans för att stärka sin verksamhet och sitt erbjudande. Miljörelevans innebär att företag, tjänster och/eller processer både skapar ett värde för kunden och har tydliga miljö- eller klimatfördelar.

Vi erbjuder rådgivning, viktiga kunskaper, vägar till finansiering och affärsnätverk för att främja utvecklingen av företag och innovationer inom miljömässigt relevanta områden.

Mer information om kommersialisering kan du hitta på: www.abi.se, www.uminovainnovation.se och www.akrokenbusinessincubator.se.

Testbäddar

Behovsdriven test- och utvecklingsanläggning

Testning och validering är en viktig del innan en innovation kan säljas. Regeringen och kommuner i Sverige har utvecklat behovsbaserade test och utvecklingsmiljöer, testbäddar, som ska underlätta testning och validering av en produkt innan den ska säljas. Dessa testbäddar kan vara mycket intressanta för innovatörer, men också för bolag med ett behov av miljödriven innovationsutveckling. Tillsammans med testbädden kan entreprenören eller bolaget validera och testa sina innovationer och därmed driva fram en gemensam säljbar produkt.

Stora investeringar har, och kommer att fortsätta att göras för att bygga demonstrations- och testanläggningar. Exempel på sådana testanläggningar är Miljötekniskt centrum, MTC, och VLL innovation.

Vår roll är att marknadsföra sådana anläggningar i Västerbotten och Örnsköldsvik, regionalt och globalt.

Kontakta oss för att få veta mer om våra idéer och vilket stöd vi kan ge:

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt