Avfall

Sverige har genom sitt långsiktiga perspektiv blivit världsledande inom hållbar avfallshantering. Mindre än 2% av allt avfall i Sverige läggs på deponi, resten behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning, återvinns eller omvandlas till energi genom förbränning.

Avfallsförbränningsanläggningen Dåva1 i Umeå har varit i drift sedan 2000 och är fortfarande en av världens mest energieffektiva och miljövänliga anläggningar för fjärrvärme och el med avfall som huvudbränsle. Värmen från rökgaserna återvinns i värmeväxlarna och avancerade filtreringssystem tillåter graden av rening av luftutsläpp till 99,5%.

Besöksobjekt inom Avfall ->

Tillbaka till kategorier ->

Filmer från besöksobjekt inom Waste

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt