Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om ett nytt ekonomiskt system där resurser och värden återskapas om och om igen. Till skillnad mot linjär ekonomi innebär cirkulär ekonomi att allt ses som en resurs - avfall existerar inte. Hur förändras affärsmodellerna av cirkulär ekonomi? Vad innebär det nya tänkandet för företagen och näringslivet? Hur kan lönsamma affärsmodeller förenas med socialt och miljömässigt ansvarstagande? Hur kan vi designa produkter rätt från början, och göra saker bra istället för bara mindre dåligt?

Under temat cirkulär ekonomi har vi flera intressanta besöksmål att erbjuda. Vi kan även erbjuda en föreläsning i grundläggande cirkulär ekonomi där dessa frågor och fler tas upp. En del av aktiviteterna som erbjuds inom temat cirkulär ekonomi kan medföra en mindre kostnad för besökaren.

Besöksobjekt inom Cirkulär ekonomi->

Tillbaka till kategorier ->

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt