Luft

Många städer runtom i världen har idag problem med dålig luftkvalitet och det är ofta en kombination av värme och avgaser från bilar som är orsaken. Solens svaga strålning under vinterhalvåret bidrar till att problemet ökar. Både Umeå och Örnsköldsviks kommuner har, tillsammans med företag och regionala och centrala myndigheter, utvecklat en handlingsplan för att förbättra luftkvaliteten genom fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor.

Besöksobjekt inom Luft ->

Tillbaka till kategorier ->

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt