Skog

55% av Sverige och 70% av Norrland utgörs av produktiv skogsyta vilket gör att råvaran från biomassa utgör en stor del av den förnybara energikällan i landet. Västerbotten och Västernorrland är välkända för sin kompetens inom skog, skogsteknik, biobränslen och bioekonomi.

Skogslandskapet i Västerbotten och Örnsköldsvik är en blandning av kustgran, bördiga gransluttningar, stora våtmarksområden och tallhedar. Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå (SLU), fakulteten för skogsvetenskap, är världsledande inom skogsforskning. Örnsköldsvik har en omfattande biobränslebaserad industri. Processum i Örnsköldsvik är världsledande inom skogsbioraffinaderi och jobbar tillsammans med sina medlemsföretag samt Umeå Universitetet och SLU för att forska fram och utveckla nya produkter och gröna kemikalier.

Besöksobjekt inom Skog ->

Tillbaka till kategorier ->

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt