Stadsplanering

Med en uppskattad ökning på 40 procent av antalet människor som lever i städer om 30 år tar stadsplanering en central roll. Att planera väl och bygga hållbart är normalt sett en lönsam affär för både miljön och ekonomin. Hållbara Ålidhem och Green Zone är exempel på sådana projekt.

Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som omfattar sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar. Det övergripande målet för renoveringen av bostadsområdet är att minska energianvändningen i området, skapa trevligare och säkrare miljöer och omvandla Ålidhem till en hållbar stadsdel.

Green Zone i Umeå är ett unikt miljöområde för att stimulera nytänkande och ökad kunskap i miljövänlig konstruktion och tillhandahållande av tjänster.

Besöksobjekt inom Stadsplanering ->

Tillbaka till kategorier ->

Filmer från besöksobjekt inom Urban Planning

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt