Kommun/ Härnösand

Absolicon

Absolicon Solar Collector AB är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.

Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.

Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

VI ERBJUDER

 • Ett sätt att ändra den industriella energikonsumtionen i en region från olja och gas till solenergi
 • Den bästa paraboliska solfångaren i världen
 • Nyckelfärdiga produktionslinjer för en 100 000 m2 årlig produktion av PTC

VALDA REFERENSER

 • Produktionslinje såld till Heli New Energy i Sichuan, Kina
 • T160 solfångare installerade i fjärrvärmenätverk som tillhandahåller solånga
 • Show room i Härnösand med en produktionslinje och solfångaranläggning

VI SÖKER

 • Entreprenörer och institutioner med visionen att förändra energisituationen i ett land eller region
 • Stora industrier intresserade av att sänka CO2-utsläppen genom att ersätta fossila bränslen med sol
 • Industriella investerare som vill bygga en ny produktionslinje för solfångare

 

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt