Vision

Att vara en innovativ och attraktiv marknadsplats som ska stödja små och medelstora företag att växa och bli konkurrenskraftiga regionalt och globalt.

Grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från norra Sverige ska etableras på världsarenan och bidra till att uppnå de globala målen.

Erbjudande

Vi riktar oss till internationella företag, investerare, politiker och organisationer med intresse för energi- och miljödriven teknikutveckling. Vi riktar oss också till små och medelstora företag och innovatörer där miljö- och energidriven affärsutveckling står i fokus.

Detta är vårt erbjudande!

Affärsstöd

Vi kan hjälpa dig att utvärdera din affärsidé och ta den vidare till kommersialisering.

 

Affärsnätverk

Vi bygger konstant upp våra nätverk både nationellt och internationellt. Kontakta oss om du vill ha kontakt med något företag eller organisation inom cleantech så hjälper vi dig.

 

Besöksprogram

Vi skräddarsyr så kallade technical and business visits till nationella och internationella besökare. Vill du besöka något av våra besöksobjekt eller träffa något av våra bolag i norra Sverige, kontakta oss.

 

Event och mötesplatser

Vi skapar event och mötesplatser efter våra kunders behov. Vi arrangerar bland annat event på Västerbottensdagarna på Grand, Almedalsveckan samt Women with impact. Vi arrangerar även event där entreprenörer och bolag får pitcha lösningar på en frågeställning från andra bolag. Välkommen att delta!

 

Marknadsföring

Vi marknadsför vår region och våra bolag i olika nätverk och digitala kanaler, i företagskatalogen och på olika mässor och event. Vill du synas i vår marknadsföring, samarbeta med oss!

 

Stöd för internationalisering

Funderar du på att börja exportera din produkt eller tjänst och vill du nå ut internationellt? Vi erbjuder rådgivning och deltagande på mässor och event.

Kontakta någon av oss för att få veta hur vi kan hjälpa dig:

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt