Test och demo

Här kan du hitta test- och demonstrationsanläggningar i regionen. Genom att använda sökfiltret kan du hitta anläggningar som intresserar dig. För fler testbäddar och demomiljöer, se även  https://www.northswedencleantech.se/en/test-and-demo/

 

Kommun/ Örnsköldsvik

MoRe Research, viskosfiberlinje

MoRe Research har under ett och samma tak pilotutrustningar och analysmöjligheter för hela processkedjan, från vedråvara till färdigspunnen viskosfiber. I viskospiloten kan lämpligheten av olika upplösande massor, såväl som massablandningar, för viskosframställning utvärderas. Screeningförsök kan göras för att utvärdera påverkan från olika processparametrar på olika upplösande cellulosa samt testa lämpligheten av en upplösningsmassa för en viss viskosprocess.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt