Våra projekt

Vi är en innovativ och attraktiv arena som stärker små och medelstora företag att växa och bli konkurrenskraftiga på nya gröna marknader tack våra projekt.  

Pågående projekt

Innovationskraft för grön omställning

Under tre år driver vi projektet Innovationskraft för grön omställning med målsättning att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa och bli mer konkurrenskraftiga genom att utnyttja möjligheterna i den gröna omställningen i industrin. 

Genom att synliggöra och göra innovationsmiljöer och testbäddar tillgängliga, ska vi stärka företagens förmåga att skapa och förbättra produkter och tjänster. Dessutom möjliggör projektet ökad tillgång till kunskap och verktyg för systematiskt innovationsarbete för små och medelstora företag. Tack vare projektet kan vi främja samarbete inom innovation mellan företag och andra aktörer som industriföretag, akademiska institutioner och forskningsinstitut. 

Projektägare är Skellefteå Science City och övriga parter är Arctic Business, BizMaker, Piteå Science Park, RISE Processum, Umeå kommun och Uminova Innovation.

Projektet pågår mellan 20230107-20261031 och den totala budgeten är 27 miljoner kronor. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, RISE, Arctic Business , BizMaker, Uminova Innovation, Piteå Science Park, Skellefteå Science City, PiteEnergi, Övik Energi, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommunföretag och Vakin.

Bothnia Green Energy

Bothnia Green Energy ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. Projektet syftar till att ta tillvara på de nya förutsättningar som skapats för företag och organisationer i Kvarkenregionen att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar.

Projektets mål är att påskynda innovation inom området framtidens hållbara energilösningar genom att sammanföra företag och organisationer i deltagande regioner och därigenom främja företagens konkurrenskraft. Ett förväntat resultat är att projektet genom gränsöverskridande samarbete har bidragit till fler hållbara innovationer inom energiområdet.

Projektägare är Kvarkenrådet EGTS och samverkansparter är Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Teknologicenter Merinova, Skellefteå Science City, Umeå kommun Näringsliv, Vasaregionens Utveckling VASEK, Övik Energi.

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Aurora, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Herrfors, Karleby Energi, Karleby stad, Kvarkenrådet EGTS, Lapplands landskapsförbund, Teknologicenter Merinova, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun, Vasa Elektriska, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling VASEK, Örnsköldsviks kommun, Övik Energi.

Klicka här för att läsa mer om Bothnia Green Energy!

Genomförda projekt

Sedan North Sweden Cleantech grundades 2016 har vi bedrivit en rad olika projekt för att stärka små och medelstora företag verksamma inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Tack vare projekten har  North Sweden Cleantech blivit en tillväxtmotor för företags- och innovationsutveckling i norra Sverige.  

Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform för att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka internationell spridning. Med utgångspunkt i Sveriges exportstrategi och agenda 2030-målen ska Smart City Sweden bidra till att stärka relationerna mellan svenska företag och potentiella utländska köpare och investerare. En gemensam process ska tas fram i syfte att underlätta för svenska företag att exportera sina lösningar och därmed bidra till att lösa urbana utmaningar runtom i världen.

Smart City Sweden pågick mellan 2018–2021 och finansieras av regeringen.

North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats

North Sweden Cleantech – Framtidens klimatsmarta innovationsplats har som mål att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer inom cleantechområdet i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.

Projektet´genomfördes till nytta för och i nära samarbete med näringslivet i regionen. Projektet pågick mellan 2019-2022 och finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ägare av projektet var Kompetensspridning i Umeå som koordinerar projektet och projektet genomfördes som ett samverkansprojekt mellan fem organisationer - Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå Science City, Uminova Innovation, Arctic Business Incubator och RISE Processum - med stöd av ett partnerskap bestående av Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik kommuner, de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Umeå Energi, VAKIN, Bostaden och Umeå Kommunföretag och Region Västerbotten, som har tillgångar, kompetens och resurser som skapar en stor tillväxt- och utvecklingspotential inom cleantechområdet.

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions var ett treårigt projekt som pågick under åren 2019-2021 och finansierades till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer var Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun, VASEK Vasaregionens Utveckling AB, Teknologicenter Merinova, Vasa stad, Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling AB KOSEK.

Syftet med projektet var att stärka den hållbara utvecklingen i Kvarkenregionen genom att skapa förutsättningar för cleantechföretagen att ta del av nya affärs- och samarbetsmöjligheter. Projektet har drivits i samverkan mellan regionala organisationer och bolag med stöd av EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Projektägare var Kompetensspridning i Umeå AB och samverkanspartners var Karlebynejdens Utveckling AB KOSEK, Skellefteå Science City, Teknologicenter Merinova AB, VASEK Vasaregionens Utveckling AB och Örnsköldsviks kommun.

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.