Kommun/ Skellefteå

Aquaductus

Aquaductus har i nästan sju år utvecklat hård- och mjukvarulösningar och tjänster för mätning av vattennivåer, volymer, tryck och pH-värde. AquaD kan installeras i avloppsnät, dammar, grundvattenrör och vattenledningsnät. I tidigt skede låg fokus på att utveckla ett varningssystem för att förhindra avloppsvatten från att kontaminera dricksvattentäkter. Idag tillhandahåller systemet viktig information kring vilket avlopps- eller dagvattensystem som helst. AquaD mäter regelbundet, utvärderar och buffrar data. Minst en gång om dagen skickar enheterna den insamlade informationen till ett webbaserat system för vidare analys, presentation och export.

VI ERBJUDER

AquaD, ett system som automatiskt övervakar ert avloppsnät och kan larma när vätskorna når en kritisk nivå eller värde.

VI SÖKER

Nya kunder och partners/återförsäljare i EU.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt