Kommun/ Umeå

BioFuel Region

BioFuel grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd, icke-vinstdrivande organisation. Finansiering sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel. Vi samarbetar med den offentliga sektorn, näringslivet samt forskning och utveckling. Uppdraget är att koordinera initiativ tagna av medlemmar belägna i Sveriges fyra nordligaste län. BioFuel Region stödjer medlemmarnas ansträngningar att utveckla regionens råvaror, kompetens, näringsliv och samhälle genom; profilering av regionen, nätverksbyggande, kunskapsutbyte, opinionsbildning och engagemang av unga människor.

VI ERBJUDER

 • Kunskap för att möjliggöra övergången till en fossilfri fordonsflotta och en bioekonomi baserad på biomassa
 • Kompetens att initiera och koordinera projekt tillsammans med medlemmar och partners
 • Erfarenhet av hur unga människor engageras vad gäller 2030-agendan

VALDA REFERENSER

 • BioGaC projekt, finansierat av TEN-T/CEF
 • Forest Refine project, finansierat av Botnia-Atlantica

VI LETAR EFTER

Projekt partner, entreprenörer, investerare

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt