Kommun/ Umeå

Bostaden

Bostaden är den största aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Genom sin expansion har Bostaden hjälpt Umeå att förvandlas till en stad som i många anseenden är Norrlands huvudstad. Vi har ett stort ansvar att minska vår påverkan på miljön. Därför är det viktigt att öka miljömedvetenheten bland både hyresgäster och anställda och vi ställer tydliga miljökrav på våra leverantörer och byggnadsentreprenörer. Vi anser att vägen till våra mål är genom kunskap, samarbete och öppen dialog. I juni 2008 lanserade vi vårt största miljöprojekt, Miljöfokus 2016, som inkluderar fem delprojekt: energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang.

VI ERBJUDER

 • Prisvärda hyresrätter i Umeå
 • Miljöprojekt med fokus på energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang
 • 2650 kvadratmeter solpaneler, en av de största solcellsanläggningarna i Sverige
 • Hållbara Ålidhem är ett exempel på hållbar renovering och samarbetsprojekt
 • Hög energieffektivitet i alla nya byggnader vilket genererar en elförbrukning som är ca hälften av de svenska kraven

VALDA REFERENSER

Hållbara Ålidhem

VI LETAR EFTER

Bästa praxis för hållbar konstruktion och fastighetsförvaltning

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt