Kommun/ Umeå

BW Konstruktion

Boh Westerlund är senior konsult inom elektroteknik (EV=Electrical Vehicles). Som grundare av Hybricon Bus Systems, ECTM Sweden och Oazer har han lång erfarenhet av EV-teknik och design. BW Konstruktion AB (BWK) har över 40 års erfarenhet av att utveckla elfordon och maskiner. Tidigare utvecklades och producerades mindre elfordon och lyftutrustning (ELC Lyftsystem) i samarbete med andra företag och olika dotterbolag. Huvudfokus från 2016 och framåt är att medverka i etableringen av vätgassamhället, speciellt med fokus på bränslecells-räckviddsförlängare för elfordon och stödsystem för detta.

VI ERBJUDER

 • Konsulttjänster och innovativa processer
 • Test och verifiering
 • Produktutveckling
 • Prototyper
 • Workshops
 • Utbildning
 • Förstudie
 • Projektledning
 • Design
 • Produktvalidering
 • Föredrag

BWK-PROJEKT

 • Design för batteripaket till EV-design
 • Design för EV-drivlinor
 • Prototyping av EV och EV-system
 • Testprocedurer för elektriska och elektroniska komponenter
 • Modifiering av EV-fordon
 • HVAC-system för EV
 • Kallklimatanpassningar
 • Utveckling av manualer och serviceinstruktioner

VI LETAR EFTER

 • Kunder och tidiga användare av elfordonsteknik
 • Partners/leverantörer av nya komponenter och system för EV-teknik
 • Aktörer i behov av utbildning inom EV-teknik

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt