Kommun/ Örnsköldsvik

Cass Materials

Cass Materials AB är ett startup-företag som grundades 2022 och är baserat i High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik. Med ny revolutionerande skumteknik gör Cass Materials nästa generation av biobaserad skum, ett lätt skum med god mekanisk hållfasthet och isoleringsegenskaper för förpackningsindustrin. Skummen kan komposteras, skapar ingen förorening och påskyndar inte klimatförändring. Alternativt kan skummen återvinnas tillbaka in i processen, bli en verkligt cirkulär produkt och ytterligare bidra till världens övergång till en biobaserad social ekonomi. Cass Materials ansluter sig till den globala bioekonomin och hjälper förpackningsindustrin att uppfylla FN:s mål 13-15 som syftar till att bekämpa klimatförändringar och dess effekter tillsammans med bevarande och hållbarhet av våra havs- och terrestra ekosystem.

VI ERBJUDER

 • Biobaserad skum för hållbar förpackning
 • Alternativ till fossilbaserad skum, såsom EPS
 • Platta eller gjutna ark för skydd och dämpning av ömtåliga varor

VI SÖKER

 • Kunder som behöver hållbar förpackning
 • Partners inom skogindustrin som har sidoströmmar av cellulosa
 • Samarbetspartners som delar vår vision om ett mer cirkulärt samhälle

VALDA REFERENSER

Ni kan bli först i världen!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt