Kommun/ Umeå

Dåva DAC

Dåva DAC erbjuder miljövänlig behandling, återvinning och omhändertagande av solida och semisolida avfall. Vår flexibilitet är vår styrka och vi hanterar farligt avfall och andra fraktioner inklusive förorenad jord från saneringsprojekt, aska från avfallsförbränning och uppvärmningsanläggningar, avfall från industrin såväl som från byggnation och rivning samt annat avfall som inte är lämpligt för återvinning. Vi tillämpar flexibla lösningar för att förbereda så mycket som möjligt för återanvändning och minimera användningen alternativa sätt att hantera avfallet. Dåva DAC driver deponier för farligt, icke-farligt och inert avfall, allt enligt aktuell lagstiftning. Norra Sverige är vår geografiska marknad och vi finns på affärsområdet Dåva norr om Umeå.

VI ERBJUDER

 • Behandling och materialåtervinning av solida och semisolida avfall
 • Deponering av icke-farligt, farligt och inert avfall
 • Samarbete med insamlings- och återvinningsföretag

VALDA REFERENSER

 • Behandling och bortskaffande av förorenad jord från ett stort antal saneringsprojekt i norra Sverige
 • Återvinning och bortskaffande av olika avfallsfraktioner från bygg- och rivningsindustrin
 • Avfallshantering av diverse avfallsfraktioner från trä-, massa-, metallurgi-, och tillverkningsindustrin

Kategori/ Waste, Consulting and Services, Circular Economy, Clean Water

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt