Kommun/ Skellefteå

Derome Plusshus

Derome Plusshus producerar bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Genom en hög prefabriceringsgrad kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare i Sverige och Norge från våra husfabriker i Kristinehamn och Renholmen. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor och dessutom flerfamiljshus och olika förtätningsprojekt. Derome Plusshus levereras främst som gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Våra industriella byggsystem lämpar sig också väl för exempelvis kontorshus, förskolor, äldreboende och förtätningsprojekt. Vi bygger modulsystem och du som kund väljer om leverans ska ske fritt fabrik, fritt arbetsplats eller stomrest. Utvalda projekt kan vi även leverera med totalentreprenad ovan grund.

VI ERBJUDER

Industriellt optimerade och kundanpassade gruppbyggda småhus och flerbostadshus

VALDA REFERENSER

 • Kv Sågen Knivsta, 40 lägenheter, 3 och 4 våningar
 • Kv Hällmarken Alsike, 16 lägenheter, 2 våningar
 • Kv Jägarskolan Kiruna, 72 lägenheter, 2 våningar
 • Kv Vårvetet Stockholm, 17 kedjehus
 • Kv Eds Allé Upplands Väsby, 30 kedjehus

VI SÖKER

Professionella kunder i Sverige och Norge

Kategori/ Sustainable Construction

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt