Kommun/ Umeå

Ecotype

Ecotype spelar en viktig roll i omställning till digitalt och mer aktivt hållbart skogsbruk. De förenklar naturinformation och digitaliserar skogsbruket med målet att göra komplex naturinformation enkel att förstå och tillgänglig för alla. Bolaget har skapat en dataplattform och system för skoglig data under namnet ”skogshubben.se” som hjälper skogsägare och skogsbransch att övervaka, planera, analysera och kontrollera sin skog med hjälp av digitala och automatiskt framtagna skogsbruksplaner. Plattformen kan också användas som en miniräknare för skogsinnehav genom olika beräkningsmoduler för kolbindning, ekonomiska flöden, klimatrapportering och skötselprogram. Genom att kombinera information från satellitdata med forskningsresultat och information från andra publika datakällor ger plattformen förutsättningar för ökad kunskapsnivå och att bedriva ett skogsbruk som gynnar både miljö, ekonomi och hög skogstillväxt. I tjänsten finns alla Sveriges skogsfastigheter inlagda vilket betyder att samtliga ca 311 000 skogsägare kan logga in och direkt få en digital skogsbruksplan och verktyg för sin skog.

VI ERBJUDER

 • Ett webbaserat verktyg som samlar och analyserar skoglig data om Sveriges samtliga skogsfastigheter. Användaren kan göra allt från att hålla koll på och planera åtgärder, se sammanställningar om skogsfastigheter, få information om risker och ekonomi samt ajourhålla och skapa egna skogsbruksplaner i ett användarvänligt gränssnitt.
 • Beräkningsmoduler för skogsinnehav, klimatrapportering, ekonomiska analyser och sammanställningar.
 • Skogsbolag kan leverera manuella och befintliga skogsbruksplaner till slutkund via verktyget.

VI SÖKER

Företag och samarbetspartners inom skogsbranschen som vill digitalisera och förhöja kundupplevelse rörande skogsbruksplan och tillhörande digitala tjänster.

VALDA REFERENSER

 • Bolaget har på kort tid bevisat sin potential då de sedan beta-lansering av skogshubben i mars 2022 fått över 1500 registrerade användare i plattformen. Ecotype är i pilotläge med flera skogsbolag, industriella- och finansiella aktörer kopplade till branschen.
 • 2021 tog bolaget in drygt 8 miljoner kronor från bland annat LRF Ventures och VEQ för att kunna fortsätta fokusera på deras lösningar.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt