Kommun/ Umeå

Envix Nord

Envix Nord AB är ett svenskt familjeägt konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå och Stockholm samt ett landsomfattande nätverk av framstående forskare. Vi utgör en unik blandning av forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Tillsammans har vi en god insikt i naturens komplexitet, marknadens villkor och myndigheters krav. Det gör att vi kan föreslå och genomföra praktiska lösningar som ger största möjliga nytta till minsta kostnad. Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och förbättrar hushållningen av naturresurser. Vi förstår att våra kunder har samma strävan vilket gör vårt jobb roligt och meningsfullt.

VI ERBJUDER

 • Tjänster specialiserade på berg och mark, miljö, anläggningsteknik, nyckelfärdiga lösningar och FoU.
 • Vi har en unik kompetens och starka position inom följande branscher:
  • Gruvindustri
  • Pappersbruk
  • Förorenad mark och vatten
  • Deponi, (reaktiva och passiva barriärer, geologiska barriärsystem)
  • Avfallshantering, (solidifiering och stabilisering)
  • Vattenbehandling (on site och in situ)

VALDA REFERENSER

 • Boliden Mineral AB, Hornträsket gruva 2005–2012. Inrättat en särskild flerstegs sanerings- och återställningsplan, nyckelfärdig entreprenör för implementering av korrigerande åtgärder på plats
 • Metsä Board AB 2011–nutid. Design, utförande och utvärdering av pilottestområden för användning av grönlut för att bygga artificiell geologiska barriärsystem på m Metsä Board (Husum). Fullskalig implementering, 2015–
 • Gävle Galvan AB, 2015–nutid. Fullskalig in situ saneringsplanering, fas I undersökning, fas II vattensanering

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt