Kommun/ Skellefteå

Explizit Environment

Explizit Environment är ett företag med dedikerade och erfarna människor. Vi är baserade i Sverige och har en produktionsenhet i Serbien. Våra kunder finns i mer än 20 länder runt om i världen. Vårt expertteam i Sverige fokuserar på konsulttjänster inom kemikaliehantering. Vi fungerar som en vägledning för våra kunder för att minska antalet kemikalier, identifiera kemikalier som berörs och hjälpa till att fatta beslut om vilka kemikalier som ska ersättas och hur. Som ett resultat har våra kunder uppnått både en mer hållbar användning av kemikalier och en kostnadsminskning. Vår produktion i Serbien hanterar vår databas för mjukvaruutveckling och kemisk informationsdatabas.

VI ERBJUDER

 • Bedömning och godkännande av nya kemikalier
 • Riskbedömningar
 • Organisation och rutiner för kemisk hantering
 • Ersättningsanalys och bedömning av alternativ
 • Compliance monitoring
 • KPIs och mål för användning av kemikalier
 • Godkännande av entreprenörskemikalier
 • Upprättande av Safety Data Sheets
 • Utbildning

VI SÖKER

Samarbete inom kemiska och miljömässiga frågor

Kategori/ Konsulttjänster

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt