Kommun/ Örnsköldsvik

Nordic Flanges

Med rötter i och många års erfarenhet från både stål och aluminium har vi en unik kunskap om hela processen - från produktion till lagerhållning och logistik. Nordic Flanges marknadsför ett komplett utbud av standard- och specialflänsar och tillbehör i alla typer av rostfritt stål, speciallegeringar, kolstål och aluminium. Genom en kombination av egen produktion och lagerhållning av standardprodukter är målet att erbjuda kort ledtid för produkter av hög kvalitet till kunder som värderar flexibilitet, hög servicenivå och branschens bästa materialkunskap.

VI ERBJUDER

 • Olika standardflänsar och tillbehör
 • Specialtillverkade produkter och kundspecifika lösningar
 • Rostfritt stålsmide, stålkomponenter, aluminiumgjutning, laboratorietjänster
 • Rostfritt stål, duplex, super duplex, superaustenitiskt, titan, kolstål och aluminium

VI SÖKER

Nordic Flanges vill arbeta för en långsiktig hållbar vision och strategi för klimat, miljö och energi och hitta effektiva lösningar som inte bara tillgodoser norra Sveriges behov, utan också genererar tillväxt och välstånd på global nivå.

Kategori/ Hållbart byggande

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt