Kommun/ Örnsköldsvik

ÖMV

AB ÖMV är ett företag som genom engagemang och användning av modern teknik, tillverkar avancerad processutrusning för att hjälpa våra kunder ekonomiskt och därigenom bidra till en hållbar värld i framtiden. Eftersom våra produkter ofta måste arbeta under höga tryck, vid höga temperaturer och ofta i frätande förhållanden, ställs höga krav på design och materialval. Vi är din partner inom energi, papper, massa, kemikalier, kärnkraft, bioraffinaderi samt olja och gas.

VI ERBJUDER

 • Tryckkärl och värmeväxlare
 • Fiberfilter och granulatorer
 • Cisterner och kolonner
 • Svetsstöd
 • Planering och design
 • Produktutveckling och projektledning
 • Underhåll och termiska beräkningar

VALDA REFERENSER

Domsjö Fabriker AB, AKZO NOBEL, SEKAB, Metsä Board, SCA

VI SÖKER

Som specialister i tillverkning av rostfritt stål och processutrustning, ger vår långa erfarenhet och designkunskap oss möjligheten att leverera kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar till våra kunder.

Kategori/ Sustainable Construction, Clean Energy

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt