Kommun/ Örnsköldsvik

Övik Energi

Övik Energi är ett modernt företag med miljöfokus som erbjuder omfattande tjänster inom energi och kommunikation. Vi erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, småskalig fjärrvärme, fjärrkylning, processånga och bredband. Vår vision är att vara ett attraktivt värdeskapande energibolag. Övik Energi AB är ett dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB. Rodret ägs helt av Örnsköldsvik kommun.

VI ERBJUDER

  • Elavtal och distribution
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Bredband
  • Energieffektiviseringstjänster
  • Bio-olja

Kategori/ Clean Energy, Forestry

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 4. Förklara dina fokusområden

  • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

  • 6. Speciella önskemål

  • 7. Föredragna datum

  • 8. Förväntat antal deltagare

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

  • Namn

  • E-post

  • Meddelande

Kontakt