Kommun/ Örnsköldsvik

RGS Nordic

Vi är ett entreprenörsföretag som specialiserat sig på behandling av förorenad mark och grundvatten både ex situ och in situ. Eftersom många projekt kräver behandling offsite, erbjuder vi behandlingar på ca 15 anläggningar spridda över hela Sverige. Våra saneringsprojekt täcker både små och stora platser och de föroreningar som berörs är dioxiner, lösningsmedel, kolväten och metaller. Vi har genomfört mer än 200 projekt där de berörda föroreningarna har behandlats helt eller delvis genom in situ-behandlingar och genomför saneringsprojekt över hela Sverige. Vi är marknadsledande i Skandinavien för behandling av kontaminering in situ.

VI ERBJUDER

 • Konsultation, provtagning, analys, sanering, vattenbehandling, återvinning
 • Sanering av mark och grundvatten på både stora och små områden, off-site, on-site och in situ
 • Över 50 mobila behandlingsenheter
 • Fysiska, kemiska och biologiska metoder och stabilisering för att skapa den bästa behandlingsplanen för ett specifikt område
 • På våra anläggningar analyserar, klassificerar och sanerar vi jord vilket möjliggör för återanvändning för olika ändamål

VALDA REFERENSER

 • Moheda: Sanering av kolväten genom ökad naturlig dämpning och kemisk oxidation, Försvarsmakten
 • Värnamo: Sanering av klorerade lösningsmedel med multifas-extraktion och förbättrad naturlig reducerande deklorering, Värnamo kommun

VI SÖKER

Nya, spännande projekt inom mark och vatten med saneringsproblem där vi tillsammans med kunden kan hitta lyckade lösningar.

 

Kategori/ Konsulttjänster, Rening, Avfall, Rent vatten, Bioekonomi

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt