Kommun/ Örnsköldsvik

RISE Processum

RISE Processum stödjer utvecklingen av nya produkter baserade på förnyelsebar träråvara eller restströmmar från skogsindustrin. Vårt mål är att vara en test- och utvecklingsplats för nya innovationer och idéer inom bioraffinaderiet. Vår kompetens och pilotutrustning gör det möjligt att genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidareutveckling. Vi har tillgång till omfattande nätverk inom bioraffinaderi och sammanföra nya idéer med företag och universitet som finns i nätverket. Som ett doterbolag till RISE (Research Institutes of Sweden) ingår vi i ett stort forskningsnätverk och kan även föra projektidéer vidare till forskare inom andra kompetensområden.

VI ERBJUDER

 • Forskning och utveckling
 • Projekt inom bioraffinaderiutveckling
 • Universitetskontakter

VALDA REFERENSER

Gå in på vår hemsida för att se listan på våra medlemsföretag

VI SÖKER

Företag och universitet som behöver tillgång till kompetens inom bioraffinaderi och pilottester för sin egen utveckling.

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt