Kommun/ Umeå

Smart Climate

Smart Climate Scandinavian AB erbjuder ett miljövänligt, patenterat uppvärmnings- och kylsystem för parkerade enheters kabinutrymmen till främst kommersiella flygplan och fartyg. Med uppkoppling mot fjärrvärme-/fjärrkylanätet eller värmepump och vårt unika reglersystem ger det en kostnads- och miljöeffektiv lösning. Samtidigt frigörs elkapacitet för t.ex. laddning av elfordon.

Pure Generation AC kan: 

 • minska energianvändningen med 40%
 • minska elförbrukningen med 95%
 • minska växthusgasutsläppen med 95% 

Vi erbjuder både mobila och fast monterade enheter. Den mobila enheten har egen elektrisk framdrivning och behöver inget drivfordon.

VI ERBJUDER

 • Uppvärmnings- och kylenheter för parkerade flygplan och fartyg. Pure generation AC.
 • Mobila och fasta monterade enheter
 • Unikt kontrollsystem som optimerar energianvändningen

VI SÖKER

 • Kunder med ett ekonomiskt och miljömässigt fokus
 • Tjänsteleverantörer
 • Försäljningsagenter

Kategori/ Transport, Investeringar och startups, Ren energi, Luftkvalitet

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt